Zarząd

Prezes zarządu
Piotr Janczewski 
janczewskip@wp.pl

Viceprezes Zarządu
Adam Barwinek 
barwineka@wp.pl

Viceprezes zarządu
Michał Wasilewski
konin@ospsbhp.pl

Członek Zarządu
Tomasz Hetke 
bhp.hetke@onet.pl

Skarbnik

Zbigniew Zimroz 
zimroz.zbigniew@zepak.com.pl