Plan wydarzeń 2024

Zarząd oddziału w Koninie, przyjął następujący plan działań i szkoleń na rok 2024 r. Wydarzenia zostały ustalone z kierownictwem Państwowej Inspekcji Pracy w Koninie


PLAN PRACY NA 2024 R.
OSPS BHP Oddział Konin – Uchwała 01/ZO/2024 z dnia 25.01.2024 r.
Temat    Termin / godzina / miejsce

 1. Sprawozdawczość roczna z zakresu BHP IWA Z-10    08.02.2024 r. 17:00 WSKM
 2. Profilaktyczna opieka lekarska – obowiązki pracodawcy / lekarza medycyny pracy    15.03.2024 9:00 WSKM
 3. TARGI SAWO    23.04.2024 Poznań
 4. Światowy dzień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy: Bezpieczeństwo pożarowe obiektów przemysłowych. Zagrożenia wybuchowe    26.04.2024 9:00
 5. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie
 6. Ergonomia na stanowiskach pracy w profilaktyce chorób zawodowych układu ruchu.Czynniki wywołujące choroby zawodowe układu ruchu. OWAS  - ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego    23.05.2024 9:00 WSKM
 7. Bezpieczeństwo użytkowania instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, w tym Odnawialnych Źródeł Energii    14.06.2024 9:00 WSKM
 8. Seminarium wyjazdowe  - dobre praktyki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie wybranego zakładu pracy VW we wrześni    Termin w uzgodnieniu z PIP O. KoninTermin: j.w.
 9. Bezpieczeństwo w budownictwie: bezpieczeństwo prac ziemnych,bezpieczeństwo prac na wysokości    11.10.2024 9:00 WSKM
 10. Analiza stanu BHP w zakładzie pracy. Analiza wypadków przy pracy    21.11.2024 12:00 WSKM
 11. Spotkanie wigilijne    XII 2024 49 tydzień 17:00